Tele-HH

Parts On-Line

Claims / Tech info

STAND-BY ONDERDELEN FENDT/AMAZONE


De Stand-by dienst treedt enkel in werking mits deze wordt opgeroepen door de HH-agent op het daartoe voorziene Stand-by oproep nummer.


Telefoonnummer stand by Fendt/Amazone: 0477/70.34.68


DATA : 02/03 - 04/10/20
WEEK : 18u tot 21u
WEEKEND : 8u tot 21u
MERK : Fendt/AmazoneAFHALING EX HH WILRIJK
- - Het telefoonnummer van de stand-by dienst wisselstukken kan enkel opgebeld worden nadat de bestelling geplaatst is in Tele-HH of u het artikelnummer bij de hand hebt.
- - Bij afhaling magazijn EX HH te Wilrijk gelieve steeds de leveringsmodaliteiten bij hoofding te veranderen naar “EX. MAG” en te bewaren!


TAXI EX LEVERANCIER
- - Bij online order via Tele-HH, plaats uw order onder hoofding code “TAXI FENDT-AMAZONE”
- - Gelieve na uw order steeds contact met ons op te nemen! Indien niet wordt er geen gevolg aan gegeven.
- - Taxi ex-leverancier leveringen m.b.t. onderdelen merkcode 11/14 worden uitsluitend geleverd op het adres van de HH agenten.


KOSTENDEELNAME TAXI EX LEVERANCIER
- - Fendt/Amazone taxi direct ten laste van de HH-agent: € 300


AANDACHT
- - Onderdelen dienen besteld te worden via Tele-HH met vermelding VK20-……
- - Onderdelen worden ter beschikking van de agent gesteld tegen de geldende betalingsvoorwaarden. In alle andere gevallen tegen directe betaling bij afhaling.
- - Retouraanvraag op onderdelen besteld als Taxi ex-Leverancier worden niet aanvaard door onze diensten.
- - Bij aanvraag tot direct-transport onderdelen/toebehoren omwille van niet-volledig geleverde nieuwe machines of extra toebehoornummers nodig op nieuwe machines of producten aangeboden via de verkoopafdeling machines Landbouw, vallen alle kosten (1.75 € per kg met een minimum van 270 €) integraal ten laste van de aanvrager en worden de geleverde goederen door afdeling wisselstukken niet teruggenomen.
SERVICE DE GARDE PIECES DE RECHANGE BU AGRI FENDT/AMAZONE


Le service de garde pièces de rechange fonctionnera uniquement à condition que l’agent HH prenne contact au numéro d’appel prévu à cet effet.


Numéro de téléphone stand by Fendt/Amazone: 0477/70.34.68


DATE : 02/03 - 04/10/20
SEMAINE : 18u jusqu'à 21u
WEEKEND : 8u jusqu à 21u
MARQUE : Fendt/AmazoneENLEVEMENT EX HH WILRIJK
- - Le numéro de téléphone du service de garde pièces de rechange ne peut être appelé qu’après que la commande soit placé sur Tele-HH ou si vous avez le numéro d’article.
- - En cas d’enlèvement EX magasin HH à Wilrijk veuillez toujours modifier les modalités de livraison dans “en-tête” en EX-MAG et de le sauvegarder!


TAXI EX FOURNISSEUR
- - Quand vous placez votre commande online par Tele-HH, placez la dans “En-Tête” sous le code “TAXI FENDT/AMAZONE”
- - Veuillez toujours nous contacter après avoir placé votre commande. Si nous ne sommes pas contactés, aucune suite sera donnée à la commande
- - Les livraisons Taxi ex-fournisseur des pièces de rechange code 14/16/26, seront uniquement livrées à l’adresse de l’agent HH/AG-TEC.


PARTICIPATION FRAIS DE TRANSPORT TAXI EX FOURNISSEUR
- - Fendt/Amazone taxi direct est à la charge de l’agent HH € 300


ATTENTION
- - Les pièces de rechange doivent être commandées par Tele-HH avec mention VK20-……
- - Les pièces de rechange seront mises à disposition de l’agent aux conditions de paiement en vigueur. En tout autre cas, contre remboursement à l’enlèvement
- - Une demande de retour au sujet des pièces commandées en Taxi ex fournisseur ne sera pas acceptée par nos services.
- - En cas de demande de transport direct pour pièces/accessoires à cause d’une machine neuve livrée incomplète ou des produits vendus par notre dépt. vente machines agricoles, tous les frais (1,75 € par kg avec un minimum de 270 €) seront à charge de l’agent et les marchandises ne seront pas reprises par notre dépt. pièces de rechange.
TAXI STAND-BY ONDERDELEN CLAAS


De Stand-by dienst treedt enkel in werking mits deze wordt opgeroepen door de HH-agent op het daartoe voorziene Stand-by oproep nummer.


Telefoonnummer stand by CLAAS: 0477/56.37.47


DATA : 06/04/2020 - 15/11/2020 van 8u tot 24u.


TAXI EX CLAAS HAMM
- - Bij online order via Tele-HH, plaatst u uw order onder “hoofding” de code “TAXI CLAAS”
- - Gelieve na uw order steeds contact met ons op te nemen! Indien niet wordt er geen gevolg gegeven aan uw bestelling.
- - De leveringen van de Taxi ex-CLAAS m.b.t. de onderdelen met merkcode 16/26 worden uitsluitend geleverd op het adres van de AG-TEC / HH agenten.


KOSTENDEELNAME TAXI EX CLAAS HAMM
- - Bestellingen waar het gewicht < 100 kg => 180 €
- - Bestellingen waar het gewicht > 100 kg => 270 €
- - Bestellingen waar het gewicht > 700 kg => 1,75 €/kg


AANDACHT
- - Onderdelen dienen besteld te worden via Tele-HH met vermelding VK20-……
- - Onderdelen worden ter beschikking gesteld van de agent tegen de geldende betalingsvoorwaarden.
- - Retouraanvraag op onderdelen besteld als Taxi ex-CLAAS worden niet aanvaard door onze diensten.
- - Bij aanvraag tot direct-transport voor onderdelen/toebehoren omwille van een nieuw geleverde machine die niet volledig is of producten aangeboden via de verkoopafdeling machines Landbouw, vallen alle kosten (1.75 € per kg met een minimum van 270 €) integraal ten laste van de aanvrager en worden de geleverde goederen door afdeling wisselstukken niet teruggenomen.
TAXI SERVICE DE GARDE PIECES DE RECHANGE CLAAS


Le service de garde pièces de rechange fonctionnera uniquement à condition que l’agent HH prenne contact au numéro d’appel prévu à cet effet.


Numéro de téléphone stand by CLAAS: 0477/56.37.47


DATE : du 06/04/20 au 15/11/20 de 8h jusqu'à 24h.


TAXI EX CLAAS HAMM
- - Quand vous placez votre commande online par Tele-HH, placez la dans “En-Tête” sous le code “TAXI CLAAS”
- - Veuillez toujours nous contacter après avoir placé votre commande. Si nous ne sommes pas contactés, aucune suite sera donnée à la commande.
- - Les livraisons Taxi ex-CLAAS des pièces de rechange code 16/26, seront uniquement livrées à l’adresse de l’agent HH/AG-TEC.


PARTICIPATION FRAIS DE TRANSPORT TAXI EX CLAAS HAMM
- - Pour un envoi dont le poids < 100kg => 180 €
- - Pour un envoi dont le poids > 100kg => 270 €
- - Pour un envoi dont le poids > 700kg => 1,75 €/kg


ATTENTION
- - Les pièces de rechange doivent être commandées par Tele-HH avec mention VK20-……
- - Les pièces de rechange seront mises à disposition de l’agent aux conditions de paiement en vigueur.
- - Une demande de retour au sujet des pièces commandées en Taxi ex fournisseur ne sera pas acceptée par nos services.
- - En cas de demande de transport direct pour pièces/accessoires à cause d’une machine neuve livrée incomplète ou des produits vendus par notre dépt. vente machines agricoles, tous les frais (1,75 € par kg avec un minimum de 270 €) seront à charge de l’agent et les marchandises ne seront pas reprises par notre dépt. pièces de rechange.