Tele-HH

Parts On-Line

Claims / Tech info

STAND-BY ONDERDELEN FENDT/AMAZONE


De Stand-by dienst treedt enkel in werking mits deze wordt opgeroepen door de HH-agent op het daartoe voorziene Stand-by oproep nummer.


Telefoonnummer stand by Fendt/Amazone: 0477/70.34.68


DATA : 02/03 - 04/10/20
WEEK : 18u tot 21u
WEEKEND : 8u tot 21u
MERK : Fendt/AmazoneAFHALING EX HH WILRIJK
- - Het telefoonnummer van de stand-by dienst wisselstukken kan enkel opgebeld worden nadat de bestelling geplaatst is in Tele-HH of u het artikelnummer bij de hand hebt.
- - Bij afhaling magazijn EX HH te Wilrijk gelieve steeds de leveringsmodaliteiten bij hoofding te veranderen naar “EX. MAG” en te bewaren!


TAXI EX LEVERANCIER
- - Bij online order via Tele-HH, plaats uw order onder hoofding code “TAXI FENDT-AMAZONE”
- - Gelieve na uw order steeds contact met ons op te nemen! Indien niet wordt er geen gevolg aan gegeven.
- - Taxi ex-leverancier leveringen m.b.t. onderdelen merkcode 11/14 worden uitsluitend geleverd op het adres van de HH agenten.


KOSTENDEELNAME TAXI EX LEVERANCIER
- - Fendt/Amazone taxi direct ten laste van de HH-agent: € 300


AANDACHT
- - Onderdelen dienen besteld te worden via Tele-HH met vermelding VK20-……
- - Onderdelen worden ter beschikking van de agent gesteld tegen de geldende betalingsvoorwaarden. In alle andere gevallen tegen directe betaling bij afhaling.
- - Retouraanvraag op onderdelen besteld als Taxi ex-Leverancier worden niet aanvaard door onze diensten.
- - Bij aanvraag tot direct-transport onderdelen/toebehoren omwille van niet-volledig geleverde nieuwe machines of extra toebehoornummers nodig op nieuwe machines of producten aangeboden via de verkoopafdeling machines Landbouw, vallen alle kosten (1.75 € per kg met een minimum van 270 €) integraal ten laste van de aanvrager en worden de geleverde goederen door afdeling wisselstukken niet teruggenomen.
SERVICE DE GARDE PIECES DE RECHANGE BU AGRI FENDT/AMAZONE


Le service de garde pièces de rechange fonctionnera uniquement à condition que l’agent HH prenne contact au numéro d’appel prévu à cet effet.


Numéro de téléphone stand by Fendt/Amazone: 0477/70.34.68


DATE : 02/03 - 04/10/20
SEMAINE : 18u jusqu'à 21u
WEEKEND : 8u jusqu à 21u
MARQUE : Fendt/AmazoneENLEVEMENT EX HH WILRIJK
- - Le numéro de téléphone du service de garde pièces de rechange ne peut être appelé qu’après que la commande soit placé sur Tele-HH ou si vous avez le numéro d’article.
- - En cas d’enlèvement EX magasin HH à Wilrijk veuillez toujours modifier les modalités de livraison dans “en-tête” en EX-MAG et de le sauvegarder!


TAXI EX FOURNISSEUR
- - Quand vous placez votre commande online par Tele-HH, placez la dans “En-Tête” sous le code “TAXI FENDT/AMAZONE”
- - Veuillez toujours nous contacter après avoir placé votre commande. Si nous ne sommes pas contactés, aucune suite sera donnée à la commande
- - Les livraisons Taxi ex-fournisseur des pièces de rechange code 14/16/26, seront uniquement livrées à l’adresse de l’agent HH/AG-TEC.


PARTICIPATION FRAIS DE TRANSPORT TAXI EX FOURNISSEUR
- - Fendt/Amazone taxi direct est à la charge de l’agent HH € 300


ATTENTION
- Les pièces de rechange doivent être commandées par Tele-HH avec mention VK20-……
- - Les pièces de rechange seront mises à disposition de l’agent aux conditions de paiement en vigueur. En tout autre cas, contre remboursement à l’enlèvement
- - Une demande de retour au sujet des pièces commandées en Taxi ex fournisseur ne sera pas acceptée par nos services.
- - En cas de demande de transport direct pour pièces/accessoires à cause d’une machine neuve livrée incomplète ou des produits vendus par notre dépt. vente machines agricoles, tous les frais (1,75 € par kg avec un minimum de 270 €) seront à charge de l’agent et les marchandises ne seront pas reprises par notre dépt. pièces de rechange.